ELBI plus kładzie szczególny nacisk na jakość oferowanych produktów i świadczonych usług. Firma przyjmuje podejście do zarządzania organizacją, w którym każdy aspekt działalności jest realizowany z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego.

Prowadzona działalność została oparta na nowoczesnych rozwiązaniach i stałym doskonaleniu. Czynności podnoszące tę wartość podejmowane są w celu zaspokojenia wzrastających i ściśle określonych oczekiwań klientów działających na rynku krajowym i międzynarodowym.

Aktywność ELBI plus zawarta została w obowiązujących uregulowaniach przepisów prawnych i postępowaniach, zgodnych z wyznaczonymi sobie standardami etycznymi. Pracownicy firmy ELBI kierują się zasadą „uczciwości i pierwszeństwa dobra klienta”, która łączy się z celem osiągnięcia długotrwałego sukcesu, którego źródłem są zadowolenie klienta oraz korzyści dla organizacji, jej członków i lokalnej społeczności.