Misją ELBI plus jest pomaganie przedsiębiorcom ze wszystkich sektorów gospodarki w dynamicznym rozwoju oraz tworzeniu i utrzymywaniu przewagi konkurencyjnej.

Strategicznym celem ELBI plus w latach 2015-2020 jest osiągnięcie pozycji, która umożliwi firmie dalszy wzrost przychodów i rentowności dzięki rozwojowi usług i produktów, a także zwiększaniu działalności na skalę międzynarodową.

ELBI plus zakłada dalszy rozwój poprzez akwizycje oraz obsługę innowacyjnych segmentów rynku. Osiągnięcie dużej skali działania będzie fundamentem, który pozwoli firmie w projektach realizowanych dla podmiotów publicznych oraz prowadzenie efektywnej działalności zagranicą.

Poprzez podejście do zarządzania organizacją, w którym każdy aspekt aktywności jest realizowany z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego, zamierzamy osiągnąć długotrwały sukces, a jego źródłem są zadowolenie klienta, dobro dla organizacji i jej członków oraz społeczeństwa.

Chcemy zwiększać zakres naszych usług, podnosić kwalifikacje oraz wdrażać innowacyjne technologie, aby zapewnić jak największe korzyści naszym klientom.